Οι υπηρεσίες μας

εργα μας
Επικοινωνια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Η συντήρηση και οι επισκευές των ανελκυστήρων και των αναβατορίων γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας, με σκοπό την ομαλή και δίχως προβλήματα λειτουργία των ανυψωτικών μηχανισμών. 

 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως την μερική και την ολική ανακατασκευή ανελκυστήρων, σε δημόσια, ιδιωτικά και βιομηχανικά κτίρια

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υδραυλικοί – Μηχανικοί ανελκυστήρες συμβατικοί και χωρίς μηχανοστάσιο MRL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας πιστοποιεί παλιές και νέες εγκαταστάσεις κατά μονάδα από εγκεκριμένο φορέα TUV, συντάσσει τον τεχνικό φάκελο και τον καταθέτει στον αρμόδιο Δήμο με σκοπό την καταχώρηση του εκάστοτε ανελκυστήρα, ανυψωτικού μηχανισμού και κυλιόμενων κλιμάκων

Εργα μας