Εγκαταστάσεις

εργα μας
Επικοινωνια

Υδραυλικοί – Μηχανικοί ανελκυστήρες συμβατικοί και χωρίς μηχανοστάσιο MRL.

Μηχανικός της εταιρείας μας επισκέπτεται τον χώρο της εγκατάστασης για την προμελέτη του ανελκυστήρα, ώστε να δοθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις κατά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων. Π.χ. μέγιστο φορτίο ανύψωσης, μέγιστες διαστάσεις θαλάμου και ανοίγματος θυρών, καθώς και εξοικονόμηση χώρου μηχανοστασίου.

 

Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ανελκυστήρων MRL (χωρίς μηχανοστάσιο) όπου όλοι οι μηχανισμοί του ανελκυστήρα τοποθετούνται εντός του φρεατίου ή σε κατάλληλο μεταλλικό ερμάριο μικρών διαστάσεων. 

Year Established
Products
Team Size
Clients
Εργα μας