Πιστοποιήσεις

εργα μας
Επικοινωνια

Η εταιρεία μας πιστοποιεί παλιές και νέες εγκαταστάσεις κατά μονάδα από εγκεκριμένο φορέα TUV, συντάσσει τον τεχνικό φάκελο και τον καταθέτει στον αρμόδιο Δήμο με σκοπό την καταχώρηση του εκάστοτε ανελκυστήρα, ανυψωτικού μηχανισμού και κυλιόμενων κλιμάκων.

 

Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες τεχνικές άδειες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και όλο το τεχνικό προσωπικό απαρτίζεται από αδειούχους συντηρητές και εγκαταστάσεις.  

 

 

Μέλος Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Αθήνας ΣΕΣΑ

Year Established
Products
Team Size
Clients
Εργα μας