Ανακατασκευές

εργα μας
Επικοινωνια

Η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως την μερική και την ολική ανακατασκευή ανελκυστήρων, σε δημόσια, ιδιωτικά και βιομηχανικά κτίρια.

 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρεία μας, πιστοποιούνται από εγκεκριμένο φορέα TUV και παραδίδονται σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία προς χρήση. 

 

 

Year Established
Products
Team Size
Clients
Εργα μας